Hakkımızda

İLKADIM İLİM KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ

            Modern dünyada yaşanan bunalımların ana kaynağı, hayatın temel değerlerinin belirleyicisi olan Kur’an ile iletişimin kopuk olması ve cahiliye karşısında Kur’an ve Sünnet eksenli bir hayat modelinin ortaya konulamamasıdır.

            Sosyal medyanın ve televizyonun İslam dışı bir yaşam tarzını empoze etmesiyle insanımız ahlaki ve kültürel yozlaşmanın eşiğine gelmiştir. Özellikle gençlerin değer yargıları değişmekte, eskiden ayıp ve günah diye nitelendirilen eylem ve davranışlar gündelik hayatın olağan davranış normları haline gelmektedir.

            Bireyselliğin ve yalnızlığın insanımızı çözümsüzlüğe, çaresizliğe bunalıma sürüklediği bir ortamda aynı inanç aynı düşünce ve aynı hayat tarzına sahip insanları kucaklayacak bir çalışma programına ihtiyaç vardır.

            Bu amaçla; Kur’an ve Kur’an’ın hayata tatbik tarzı olan sünneti yaşanır kılmak için önce kendi nefsimizde gerçekleştireceğimiz bir değişimi daha sonra ailemize ve çevremize aktarma sorumluluğunu üzerimize almamız gerekmektedir.

            İman, İslam ve takva temeli üzerine kurulu bir hayatı insanlık için yeşertmeye çalışan bizler; iyiliği yayarak insanlık için çıkarılmış en hayırlı topluluklardan olma arzusu ile insanlığın hayat kaynağı olma iddiasını taşımaktayız.

            İslami değerleri içselleştirmiş, sorumluluk sahibi, kendini denetleyebilen, her bakımdan şahsiyetli, diri ve dinamik, bilinçli, öncü, örnek ve önderliğe liyakatli bir toplum inşa etmek için çalışmaktayız.

            Bu amaçla çeşitli eğitim program ve projeleri geliştirmeyi; iman, ahlak ve insanı faziletleri esas alan edep, hayâ ve adalet duygusuna sahip toplu hareket etmeyi bilen teoriyle gerçek hayat arasında uyum kurabilen fedakâr, çalışkan ve nitelikli insan yetiştirmeyi temel hedef olarak görmekteyiz.

            Toplumumuzu yukarıda saydığımız konularda bilinçlendirmek için aylık ve haftalık seminerler, mahalle sohbetleri, Kur’an halkaları, kitap okumaları, çay sohbetleri, öğrenci çalışmaları, spor faaliyetleri, gezi, piknik, kamp gibi programlar düzenlemekteyiz.

            Bu faaliyetlerin sürdürülmesindeki en temel gayemiz Kur’an ve sünnete göre İslam’ı asrın idrakine sunmak, İslam’ı mezarlıklardan, sırlar dünyasından kurtararak hayatın tam merkezine taşımaya çalışmaktır.

            Bizler geleneğin ihyasından geleceğin inşasına akan pınarın büyümesinde hayat bulmaktayız.